Máte již svůj účet?

Přidat

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Topoľčany

Klasická kytara a staré nástroje
Středoškolské

Typ školy: Soukromá

História SKDK je nerozlučne spojená s osobou nášho slávneho rodáka Dezidera Kardoša, ktorý svojou celoživotnou tvorbou obohatil nielen našu hudobnú kultúru, ale prostredníctvom svojej hudby nám vtlačil lásku a úctu k svojej domovine a teda miesto v názve konzervatória mu právom patrí.

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša bolo zriadené v zmysle zákona 596/2003 Z.z.§21 ods.1 a 5 § 22 ods.1 a 2. zriaďovateľom Mgr.Vladimírom Gálisom. Škola bola zaradená do siete 1.9.1994, 4991/93-31.

Súkromné konzervatórium je špecifický typ strednej odbornej školy, ktorá poskytuje komplexné praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu profesionálneho umelca. SKDK sa v krátkom čase dostalo do povedomia verejnosti a stalo sa neoddeliteľnou súčasťou vyššieho hudobného školstva na Slovensku.

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch poskytuje úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Študenti môžu pokračovať v pomaturitnom špecializačnom štúdiu, kde získajú vyššie odborné vzdelanie a sú kvalifikovaní učiť na základných umeleckých školách.

Talentové skúšky nie sú spoplatnené.

Učebnice, školské pomôcky, exkurzie, zájazdy, koncerty a divadelné predstavenia sú bezplatné.

Jednorázové zápisné činí 60 € pre denné štúdium a 90 € pre štúdium popri zamestnaní.

Mesačné školné denného štúdia činí 60 €.

Mesačné školné štúdia popri zamestnaní činí 90 €.

Sociálne slabší študenti sú zvýhodnení, školné majú znížené alebo zrušené.

 

 

 

 Region: Slovensko

Adresa: Gagarinova ulica č. 2490/13 Topoľčany 955 01

Další telefon: +421 385 320 024

Fax: +421 385 320 024

Skype: konzervatoriumto

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Oficiální prezentace

Jiná webová prezentace

Copyright © 2011 ČESKÁ KYTARA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.