Máte již svůj účet?

Přidat

Akademie staré hudby FF MU v Brně

Klasická kytara a staré nástrojePříbuzné nástroje drnkací
Vysokoškolské

Typ školy: Veřejná

pedagogové:

Mgr. MgA. Miloslav Študent
Jan Čižmář, MA

Studijní obor Teorie a provozovací praxe staré hudby je realizován formou šestisemestrálního jednooborového studia, které je zakončeno státní závěrečnou bakalářskou zkouškou (předpokladem je absolventský koncert a odevzdání bakalářské diplomové práce). Forma studia je prezenční (od roku 2010) nebo kombinovaná (dálkové studium). Prezenční forma studia disponuje vyšší dotací individuálních konzultací (hra na nástroj/zpěv), jako i teoretické výuky. Výuka teoretických předmětů probíhá každý týden příslušného semestru, praktické předměty jsou vyučovány podle individuálního termínovníku. Kombinovaná forma studia probíhá čtyřikrát za semestr: hromadná teoretická výuka (pátky) a hromadná praktická výuka - ansámblové workshopy (navazující soboty), individuální praktická výuka zpravidla pětkrát za semestr podle individuálního termínovníku (dle možností lektorů nástrojové hry a zpěvu).

Vedle lekcí zpěvu a hry na nástroj zabírá studium širokou škálu aspektů a je věnováno jak obecné problematice (např. všeobecné dějiny hudby 16.-18.století, dějiny hudební teorie, úvod do provozovací praxe staré hudby), tak také speciálním oblastem provozovací praxe (problematika hudebního zápisu, tempa, hudební ornamentika, hudebně rétorické figury, historická ladění a pod.). Výrazný prostor je věnován ansámblové hře a specializovaným seminářům. Po ukončení studia získá absolvent titul bakaláře v oboru teorie a provozovací praxe staré hudby.Region: Jihomoravský kraj

Město: Brno

Adresa: Janáčkovo náměstí 2a

Oficiální prezentace

Copyright © 2011 ČESKÁ KYTARA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.