Máte již svůj účet?

Brněnské kolo

soutěžní přehlídka uměleckých aktivit mládeže věku 15 - 21 let.

Přehlídka má soutěžní charakter a je jednou z mála příležitostí k prezentaci zájmových uměleckých aktivit mládeže. Základním kritériem pro zařazení do soutěže je příslušný věk. Není důležité, zda je soutěžící student, jakou školu navštěvuje nebo zda je již zaměstnán. Soutěžící středních uměleckých škol však nemohou soutěžit v oboru, který je předmětem jejich studia.

Soutěž není místně omezena, přihlásit se mohou zájemci z širokého i mimobrněnského okolí. Pořadatel nehradí soutěžícím náklady na cestu.

Přehled soutěžních oborů:
HUDEBNÍ - hra na hudební nástroj - sólo
- skupina

Hra na hudební nástroj
1 skladba či píseň bez časového omezení, pro kolektivní vystoupení 1-2 čísla, ev. pásmo v časovém limitu do 10 minut. V sále bude k dispozici naladěný klavír. Ostatní nástroje vlastní.

Skupiny a vokálně instrumentální soubory
O technických a časových podmínkách skupinových vystoupení je nutno se předem dohodnout s pořadatelem a zvukařem. Vokálně instrumentální soubory i skupiny si připraví 1-2 čísla v maximální délce 10 minut. Skupinu tvoří dva a více interpretů s maximálně jedním doprovodem.

PŘIHLÁŠKA:

Přihlašování do všech kategorií soutěže Brněnské kolo probíhá elektronicky, pomocí online formuláře dostupného na:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&pli=1&Formkey=dDNyVFZudlF1UkViRFdaRHZkaUZ3SlE6MQ#gid=0

V případě potíží prosím kontaktujte pořadatele.

KONTAKT NA POŘADATELE:

Mgr. Veronika Muselíková
muselikova@ticbrno.cz
542 427 165

ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽÍ:

SOUTĚŽÍCÍCM ANI ŠKOLÁM NEBUDE ZASÍLÁNO ZVLÁŠTNÍ POZVÁNÍ DO SOUTĚŽE.
SOUTĚŽÍCÍ SE DOSTAVÍ DLE ČASOVÉHO PLÁNU.

Veřejné soutěže (podpora publika z řad kamarádů, spolužáků i pedagogů je vítaná):

31. 1. - Uzávěrka pro podání přihlášek do všech soutěží

15. 2. - 10.00 hra na hudební nástroj (sóla i instrumentální soubory) - Velký sál B. Bakaly


www.kultura-brno.cz/…

Místo konání

Velký sál B. Bakaly


Žerotínovo nám. 6
Brno
Jihomoravský kraj
15 únor 2012
16 únor 2012

Copyright © 2011 ČESKÁ KYTARA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.