Máte již svůj účet?

Kytarová soutěž "PRAGuitarra Clássica" 2013

Uzávěrka soutěže: 31.1.2013 - přihláška ke stažení během září

Hudební agentura Tanja Classical Music Agency ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy pořádá
IV. ročník celostátní soutěže ve hře na klasickou kytaru „PRAGuitarra Clássica“ pod záštitou prof. Milana Zelenky

Soutěžní podmínky

Soutěž se uskuteční v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy,
Komenského nám.9, Praha 3
ve dnech 21.- 23. března 2013

Soutěž je vypsána pro kytaristy, kteří navštěvují základní umělecké školy, soukromou výuku, hudební gymnázia či konzervatoře, nastudují předepsaný repertoár a splní věkovou hranici do 16-ti let.
Hra zpaměti a dodržování spodní i vrchní hranice časových limitů jsou na této soutěži podmínkou.
Nedodržení soutěžních pravidel bude postiženo diskvalifikací soutěžícího.
Soutěž je jednokolová. Zvolený program je závazný, ale ve výjimečných případech může být porotou udělen souhlas se změnou soutěžních skladeb.
Porota má právo neudělit některé ceny, případně ceny rozdělit, stejně tak může udělit zvláštní ceny.
Soutěžící má právo přihlásit se do vyšší věkové kategorie.
Absolutní vítěz z minulých ročníků se soutěže nezúčastňuje.

ROZDĚLENÍ VĚKOVÝCH KATEGORIÍ a MINUTÁŽE

Kategorie nejmladších do devíti let - soutěžící narození 1.1.2004 a mladší
Skladby v časovém limitu 2 – 4 minuty.

I. kategorie do jedenácti let - soutěžící narození 1.1. 2002 a mladší
Skladby alespoň ze dvou uvedených období (renesance, baroko, klasicismus, romantismus, 20. či 21. století ) - časový limit 4 – 7 minut.

II. kategorie do 14 let - soutěžící narození 1.1.1999 a mladší
Skladby alespoň ze dvou uvedených období (renesance, baroko, klasicismus, romantismus, 20. či 21. století ) - časový limit 7 - 10 minut.

III. kategorie – do 16 let - soutěžící narození 1.1.1997 a mladší
Skladby alespoň ze dvou uvedených období (renesance, baroko, klasicismus, romantismus, 20. či 21. století ) v trvání 10 – 15 minut

Složení poroty:

předseda : prof. Milan Zelenka – HAMU Praha
Marie Hovorková – Konzervatoř Brno
Ozren Mutak – Konzervatoř Plzeň
Václav Kučera - Pražská konzervatoř, Gymnázium a HŠ hl.m.Prahy
Pavel Steffal – Konzervatoř České BudějoviceKromě cen a čestných uznání v každé kategorii budou udělena tato zvláštní ocenění:

Cena Richarda Hruše - Koncertní kytara z dílny mistra Richarda Hruše
Cena Blue Season Art Agency - vytvoření demo nahrávky
Cena o.s. Open Guitar -Jednodenní volný vstup na mistrovské třídy v rámci festivalu Křivoklát 2013
Cena Milana Zelenky pro účastníky II.a III.kategorie za nastudování skladby Milana Zelenky napsané přímo pro soutěž- nejedná se o povinnou skladbu- bližší informace v druhé půlce září
Cena Editio ONTA - ocenění za nejlepší provedení české soudobé skladby
Cena Praha Music Center
Cena Guitar Centre
Cena za nejlepší provedení skladby z období klasicismu
Cena pro nejmladšího účastníka

Na zahajovacím koncertě 21.3. vystoupí

Kryštof Kohout – držitel Ceny R. Hruše 2012
Klára Novotná – absolutní vítězka PRAGuitarra 2012
Barbora Kubíková - absolutní vítězka PRAGuitarra 2010
Pavel Steffal a Taťána Klánská

Na koncertě 22.3. vystoupí:

Barbora Kubíková
Lucie Nesvadbová
Klára Novotná
Hedvika Švendová
držitelky Ceny Blue Season Art Agency PRAGuitarra Clássica 2010, 2011, 2012

Uzávěrka soutěže: 31.1.2013

Účastnický poplatek ve výši 500,- Kč je nutno uhradit rovněž do 31.1.2013 převodem na bankovní účet: 1769809073/0800
Přihlášku stáhněte, uložte,vyplňte a pošlete jako přílohu mailem. Prosím netisknout, neskenovat (přihláška bude zde ke stažení během září)
Jako variabilní symbol uvádějte prosím den, měsíc a rok narození soutěžícího (např. je . li narozen 6.1. 2002, pište 060102 a do zprávy pro příjemce uveďte: Soutěžní poplatek a jméno soutěžícího, příp.název hudební školy, velmi mi tím usnadníte identifikaci platby.
Účastnický poplatek je nevratný
Počet soutěžících může být při velkém zájmu omezen z časových důvodů – rozhodující zde bude datum doručení přihlášky. V případě vyčerpání organizační kapacity budou upřednostněni ti soutěžící, jejichž přihláška byla zaslána dříve.

S veškerými dotazy či nejasnostmi se prosím obracejte na tel. 608982995 nebo na mail tanja@koncertniagentura.cz

Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency
Komenského náměstí 400/9
130 00 Praha 3
www.hudebniskola.cz
Tanja Classical Music Agency
www.koncertniagentur…

www.koncertniagentur…

Místo konání

Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy


Komenského nám.9
Praha 3
hlavní město Praha
21 březen 2013
23 březen 2013

Copyright © 2011 ČESKÁ KYTARA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.