Máte již svůj účet?

1.ročník mezinárodní soutěže ve hře na klasickou kytaru

Přihlášky do 18. 2. 2013

Základní umělecká škola Frýdek-Místek pořádá 1. ročník mezinárodní soutěže ve hře na klasickou kytaru pod záštitou náměstka primátora města Frýdek-Místek Mgr. Michala Pobuckého.

Vážení kytaroví přátelé,

dílo španělského kytaristy a hudebního skladatele Fernanda Sora patří k základním pilířům kytarové literatury. Jsme si vědomi, že bez kvalitně zvládnuté klasické techniky hry na kytaru se neobejde žádný kytarista. Proto přicházíme s nabídkou soutěžního setkání mladých muzikantů, kde každý účastník (kromě I. kategorie) předvede jednu skladbu Fernanda Sora. Chtěli bychom tak podpořit vztah mladé generace k dílu tohoto génia, ale především ke klasické hudbě vůbec.

Soutěžní podmínky
Vyhlašovatelem soutěže je Základní umělecká škola Frýdek-Místek a proběhne v koncertním sále školy na adrese - Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 ve dnech 26. a 27. dubna 2013.
Soutěž je vypsána pro všechny kytaristy, kteří nastudují předepsaný repertoár a splní věkovou hranici v jednotlivých kategoriích.
V kategorii II., III. a IV. soutěžící zařadí do soutěžního programu alespoň jednu libovolnou skladbu Fernanda Sora. V kategorii I. je to pouze doporučeno.
Hra zpaměti a dodržení repertoáru a časových limitů je podmínkou.
Soutěž je jednokolová.
Soutěžící má právo přihlásit se do vyšší věkové kategorie.
Pořadí soutěžících bude určeno podle vylosovaného písmene při zahájení soutěže.


Soutěžní kategorie a časové limity
I. kategorie - soutěžící ve věku do 11 let (nar. 26. dubna 2002 a později)
- libovolný program, alespoň 2 stylové období v celkové délce 3 - 5 minut

II. kategorie - soutěžící ve věku do 13 let (nar. 26. dubna 2000 a později)
- skladba F. Sora dle vlastního výběru + libovolný program v celkové délce 4 - 6 minut

III. kategorie - soutěžící ve věku do 15 let (nar. 26. dubna 1998 a později)
- skladba F. Sora dle vlastního výběru + libovolný program v celkové délce 5 - 7 minut

IV. kategorie - soutěžící ve věku do 17 let (nar. do 26. dubna 1996 a později)
- skladba F. Sora dle vlastního výběru + libovolný program v celkové délce 6 - 8 minut

Předběžný harmonogram

Pátek 26. 4. 2013
- příjezd účastníků, registrace, možnost rozehrání
- slavnostní zahájení soutěže
- soutěž kategorie I. a II.
- kytarový koncert - vyhlášení výsledků I. a II. kategorie

Sobota 27. 4. 2013
- soutěž kategorie III. a IV.
- koncert vítězů – vyhlášení výsledků III. a IV. kategorie

Harmonogram soutěže bude upřesněn na základě došlých přihlášek a zveřejněn na stránkách školy www.zusfm.cz od 1. března 2013. Uzávěrka soutěže: 18. 2. 2013

Účastnický poplatek ve výši 400,- Kč je nutno uhradit rovněž do 18. 2. 2013.

Přihlášku a další informace je možno stáhnout ze stránek školy: www.zusfm.cz

Účastníci ze zahraničí uhradí poplatek při registraci v den soutěže.

Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail: zusfm.guitarcompetition@gmail.com

Počet soutěžících může být při velkém zájmu omezen z časových důvodů – rozhodující zde bude datum doručení přihlášky. V případě vyčerpání organizační kapacity budou upřednostněni ti soutěžící, jejichž přihláška byla zaslána dříve.

Porota
Porotu tvoří zkušení pedagogové hudebních škol z ČR, Polska a Slovenska.
MgA. Ondřej Gillig – předseda poroty (Česká republika)
Mgr. Andrzej Majewski (Polsko)
Mgr. Mária Sedláková PhD. (Slovensko)
Mgr. Olga Labantová (Slovensko)
Mgr. art. Tomáš Vávra (Česká republika)

V každé kategorii bude udělena 1., 2. a 3. cena popř. čestné uznání.

Porota může některé ceny neudělit, popř. rozdělit. Rozhodnutí poroty je konečné, není proti němu odvolání.

Dále bude udělena:
- cena pro absolutního vítěze
- cena za nejlepší interpretaci skladby Fernanda Sora
- cena pro nejmladšího účastníka

Místo konání

Základní umělecká škola


Hlavní třída 11
Frýdek - Místek
Moravskoslezský kraj
26 duben 2013
27 duben 2013

Copyright © 2011 ČESKÁ KYTARA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.