Máte již svůj účet?

HRADECKÉ GUITARREANDO 2013

13. ročník národní soutěže v komorní hře na kytaru-přihlášky do 30. března

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
I. kategorie – soubory do průměrného věku 13 let
II. kategorie – soubory ve věku 13,1 - 16 let
III. kategorie – soubory ve věku 16,1 – 21 let
Jednotlivé kategorie se dále dělí na:
a) dua
b) tria, kvarteta, …
Rozhodující pro výpočet průměrného věku souboru jsou pouze celé dosažené roky účastníků ke dni 24. května 2013 (včetně tohoto dne).

ČASOVÉ LIMITY SOUTĚŽNÍHO PROGRAMU
I. kategorie............................................ 4 – 7 minut
II. kategorie.......................................... 6 – 10 minut
III. kategorie.......................................... 9 – 14 minut

PODMÍNKY SOUTĚŽE
Soutěž je vyhlášena pro studenty ZUŠ a amatéry do průměrného věku 21 let.
V tomto roce soutěží pouze smíšené soubory různých nástrojů s kytarou od 2 do 9 členů.
· Povinné skladby nejsou vyhlášeny, soutěžní program však musí být sestaven nejméně ze dvou slohových období.
· Hra zpaměti není podmínkou.
Počet skladeb v daném časovém limitu není omezen.

Soutěžní poplatek za každého člena souboru:
dua a tria = 400,- Kč
kvarteta = 375,- Kč
 soubory od 5 - 9 členů = 350,- Kč
Poplatek za celý soubor najednou zašlete peněžní poukázkou na adresu ZUŠ STŘEZINA, Na Střezině 1042, 500 03 Hradec Králové
nebo bankovním převodem na č. účtu 40011724 / 6100
Variabilní symbol = rodné číslo 1. hráče.

HARMONOGRAM SOUTĚŽE
· 24. května 2013
10,00 – 17,00 - soutěž II. kategorie
· 25. května 2013
9,00 – 16,00 - soutěž I. a III. kategorie
16,30 – závěrečné slovo poroty, vyhlášení vítězů, předání cen (konec cca v 17,30 hod.)
· Změna uvedených časů vyhrazena!

POROTA
· Předseda poroty: Lenka FILIPOVÁ
(zpěvačka a koncertní kytaristka – Praha)
· Pavel STEFFAL a Emanuel KÜMMEL
(ZUŠ a Konzervatoř České Budějovice)
· Jana STEIDL-KINDERNAYOVÁ
(kytaristka a svobodná umělkyně - Skryje)
· Vladislav Petrášek (Lidová konzervatoř
Ostrava a ZUŠ B. Martinů Havířov)

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
KLUB ZUŠ STŘEZINA
ve spolupráci se
ZUŠ STŘEZINA, HK, Na Střezině 1042
tel.: 495 279 600, fax: 495 279 660
www.strezina.cz

ŘEDITEL SOUTĚŽE
Karel Šust
tel.: 495 401 598, 725 721 550
e-mail: reditel@strezina.cz

INFORMACE PRO
SOUTĚŽÍCÍ
· Soutěž má jedno kolo a je veřejná.
· Veškeré cestovní výlohy, stravování a ubytování po dobu soutěže
si účastníci soutěže hradí sami.
· Sekretariát soutěže zajišťuje všem soutěžícím zdarma veškeré propagační materiály, prostory ke zkoušení a servis.
· Počet soutěžících může být z časových důvodů v některé kategorii omezen. V tomto případě rozhoduje o zařazení do soutěže datum doručení přihlášky.
· Jednotliví soutěžící se mohou účastnit soutěže i ve více souborech, musí však znovu zaplatit příslušný soutěžní poplatek (startovné).
· Soutěžící soubory vystupují v pořadí podle celkového průměrného věku členů souboru. Každou kategorii začíná nejmladší soubor.
· Porota má právo udělit v každé kategorii 1. - 3. cenu a čestné uznání.
Po uzavření celé soutěže porota vyhlásí absolutního vítěze ročníku – laureáta Hradeckého Guitarreanda. Porota může udělit i další
zvláštní uznání a ceny.
· Všechny ceny a další vyhodnocení převezmou soutěžící na slavnostním vyhlášení. Ceny ani diplomy poštou nezasíláme.
· Všichni soutěžící a pedagogický doprovod obdrží u prezence keramickou placku s logem soutěže, která slouží jako vstupenka
na případné doprovodné akce (koncert hostů).
Vstup na soutěžní program je pro veřejnost volný.

· Přihlášky a informace o soutěži lze získat také na internetu.
www.strezina.cz/inde…
www.strezina.cz/inde…

KONCERT HOSTŮ
· 24. května 2013 v 19,30 hodin - Recitál Lenky Filipové
Sál divadla DRAK Hradec Králové

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
· Můžeme zajistit ubytování v třílůžkových
pokojích DM SŠ (á 250,- Kč za lůžko na jednu
noc, celý pokoj 750,- Kč), příp. poskytneme
možnost noclehu zdarma ve vlastním spacím
pytli v učebnách ZUŠ (karimatky s sebou).
· Stravování doporučujeme řešit v blízké
restauraci. Jídlo slušné, velký výběr, rychlá
obsluha, menu od 65,- Kč!
· Po celou dobu soutěže bude v budově školy
slušně zásobený bar (možnost snídaně).
· Závazné objednávky ubytování a stravování
zašlete společně s přihláškou na soutěž. Platí se
na základě objednávky v hotovosti u prezence.
· Rušit nebo upravit objednávku s nárokem
na vrácení peněz lze jen do 30. 4. 2013.
· Po dobu soutěže bude ve škole zřízena
improvizovaná prodejna not, CD a potřeb
pro kytaristy. Přivezte a nabídněte zde své zboží
(noty, CD, struny, vše o kytarách a hudbě …)!

PŘIHLÁŠKU DO SOUTĚŽE HRADECKÉ GUITARREANDO 2013
zašlete na adresu:
ZUŠ STŘEZINA, Na Střezině 1042,
500 03 Hradec Králové
s kopií dokladu o zaplacení startovného
NEJPOZDĚJI DO 30. BŘEZNA 2013 !


Místo konání

ZUŠ Střezina


Na Střezině 1042, Hradec Králové
Hradec Králové
Královéhradecký kraj
24 květen 2013
25 květen 2013

Copyright © 2011 ČESKÁ KYTARA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.