Máte již svůj účet?

Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže

přihlášky do 31. května - omezená kapacita - více v doprovodném textu

Můžete se těšit na prestižní soutěž s přátelskou atmosférou, nabitou koncerty a mistrovskými kurzy předních světových kytaristů.

Pozvaní umělci
Zoran Dukic (HR)
Gabriel Guillen (A)
Hubert Käppel (D)
Eduard Leata (ROM)
Johannes Monno (D)
Michal Nagy (PL)
Thomas Offermann (D)
Judicaël Perroy (FR)
Štěpán Rak (CZ)
Petr Saidl (CZ)
Ian Watt (GB)
Vítězové mezinárodních kytarových soutěží Forum Gitarre Wien (A), Rust (A), Tychy (PL).

Mistrovské kurzy
Zoran Dukic (HR)
Gabriel Guillen (A)
Hubert Käppel (D)
Johannes Monno (D)
Michal Nagy (PL)
Thomas Offermann (D)
Judicaël Perroy (FR)
Petr Saidl (CZ)
Ian Watt (GB)

Koncerty
Koncerty se konají ve Vlašském dvoře, začátek v 19.30 hod.

Prodejní výstavy
Chanterelle Verlag
IKA – Ing. Jiří Bednář
Guitar centre – Pavel Vitáček

Stavitelé kytar / Guitar makers:
Petr Matoušek
Jan Tuláček
Karl-Heinz Römmich
Angela Waltner

Informace:
Petr Saidl: +420 737 617 471
Anna Hronová: +420 603 300 287
E-mail: teamkutnahora@seznam.cz
www.guitarkutnahora.com

Poplatky a přihláška do soutěže a na mistrovské kurzy
Aktivní účastníci: 2.200 Kč (I. kategorie) & 2.400 Kč (II. kategorie)
V ceně je zahrnuto: startovné, 2 lekce v mistrovských třídách, volný vstup na všechny koncerty.

Pasivní účastníci: 600 Kč
V ceně je zahrnuto: náslechy v mistrovských třídách, volný vstup na všechny koncerty.

POZOR!
Omezená kapacita. Pro zařazení do soutěže je rozhodující datum odeslání řádně vyplněné přihlášky (do 31. května 2013 včetně). Harmonogram jednotlivých soutěžních kol bude zveřejněn na webových stránkách www.guitarkutnahora.com dva týdny před začátkem soutěže.

Záloha ve výši 750 Kč je splatná do 31. května 2013. Tato záloha je nevratná a je součástí poplatku aktivních účastníků.

Aktivní účastníci zaplatí zbývající obnos při prezenci, jinak nebudou zařazení do soutěže. Pasivní účastníci zaplatí celou částku při prezenci.

Bankovní spojení pro zaslání zálohy:
19-0444212389/0800
IBAN CZ03 0800 0000 1904 4421 2389
BIC GIBACZPX
Var. symbol: 526203312

Máte-li zájem zúčastnit se bienále, vyplňte náš elektronický formulář, nebo si stáhněte klasický tištěný formulář v PDF.
www.guitarkutnahora.…

Repertoár a ceny pro vítěze 17. ročníku
I. kategorie / do 20 let (narození v roce 1993 a později)

1. kolo: Volný program (8-11 min.), musí obsahovat jednu skladbu z období klasicismu nebo romantismu.
2. finále: Volný program (18-22 min.), musí obsahovat jednu skladbu z období renesance nebo baroka a skladbu 20. nebo 21. století.

Ceny pro vítěze:
1.cena:
Koncertní kytara z dílny mistra Petra Matouška v hodnotě 4 400 EUR
Věcné ceny firmy Savarez a D´Addario
2.cena:
Koncertní kytara Vitaso VCG-130S
Věcné ceny firmy Savarez a D´Addario
3.cena:
Koncertní kytara Kantare
Věcné ceny firmy Savarez a D´Addario


II. kategorie / věkově neomezena

1. kolo: Volný program (8-11 min.), musí obsahovat jednu skladbu z období renesance nebo baroka.
2. kolo: Volný program (10-13 min.), musí obsahovat jednu skladbu z období klasicismu nebo romantismu.
3. finále: Volný program (20-25 min.), musí obsahovat jednu skladbu 20. nebo 21. století.


Ceny pro vítěze:
1. cena:
Koncertní kytara „Concert master double top“ v hodnotě 5100 EUR z dílny mistra Petra Matouška
Koncerty na festivalech: Kutná Hora (CZ), Kytara napříč žánry Praha (CZ), Křivoklát (CZ), Mikulov (CZ), Rheinbach (D), Rust (A), Vídeň (A), Tychy (PL), Zory (PL)
+ 500 EUR
Věcné ceny firmy Savarez a D´Addario

2. cena:
Kytarové pouzdro firmy IKA
+ 500 EUR
Věcné ceny firmy Savarez a D´Addario

3. cena:
Kytarové pouzdro firmy IKA
+ 300 EUR
Věcné ceny firmy Savarez a D´Addario

Zvláštní ceny pro obě kategorie:
Cena pro nejúspěšnějšího českého účastníka – poukázka na výběr not u Chanterelle Verlag v hodnotě 100 EUR.

Podmínky pro obě kategorie
Hra zpaměti a dodržení stanovených časových limitů. Není dovoleno opakovat stejnou skladbu ve více kolech. Titul „Laureát Mezinárodního bienále interpretační kytarové soutěže Kutná Hora 2013“ se přiznává nositeli 1. ceny v I. kategorii a 1. a 2. ceny ve II. kategorii. Porota má právo některou z cen neudělit, nebude-li dosaženo odpovídající umělecké úrovně. Ceny za 1. až 3. místo jsou nedělitelné, lze je udělit pouze jednou, případně neudělit.

Rozhodnutí poroty o udělení ceny je konečné.

www.guitarkutnahora.…

Místo konání

Kutná Hora


Kutná hora
Kutná Hora
Středočeský kraj
2 červenec 2013
6 červenec 2013

Copyright © 2011 ČESKÁ KYTARA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.