Máte již svůj účet?

PRAGuitarra Clássica 2014 - celostátní kytarová soutěž

uzávěrka přihlášek - 31. ledna 2014

Hudební agentura Tanja Classical Music Agency ve spolupráci
s Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy
pořádá V. ročník celostátní soutěže ve hře na klasickou kytaru
„ PRAGuitarra Clássica“
pod záštitou prof. Milana Zelenky
Soutěžní podmínky
Soutěž se uskuteční v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy,
Komenského nám.9, Praha 3
ve dnech 27.- 29. března 2014
1) Soutěž je vypsána pro kytaristy, kteří navštěvují základní umělecké školy, soukromou
výuku, hudební gymnázia či konzervatoře, nastudují předepsaný repertoár a splní věkovou
hranici do 16-ti let.
2) Hra zpaměti a dodržování spodní i vrchní hranice časových limitů jsou na této soutěži
podmínkou.
3) Nedodržení soutěžních pravidel bude postiženo diskvalifikací soutěžícího.
4) Soutěž je jednokolová. Zvolený program je závazný, ale ve výjimečných případech může
být porotou udělen souhlas se změnou soutěžních skladeb.
5) Porota má právo neudělit některé ceny, případně ceny rozdělit, stejně tak může udělit
zvláštní ceny.
6) Soutěžící má právo přihlásit se do vyšší věkové kategorie.
7) Absolutní vítěz z minulých ročníků se soutěže nezúčastňuje.
ROZDĚLENÍ VĚKOVÝCH KATEGORIÍ a MINUTÁŽE
Kategorie nejmladších do devíti let - soutěžící narození 1.1.2005 a mladší
Skladby v časovém limitu 2 – 4 minuty.
I. kategorie do jedenácti let - soutěžící narození 1.1. 2003 a mladší
Skladby alespoň ze dvou uvedených období (renesance, baroko, klasicismus, romantismus,
20. či 21. století ) - časový limit 4 – 7 minut.
II. kategorie do 14 let - soutěžící narození 1.1.2000 a mladší
Skladby alespoň ze dvou uvedených období (renesance, baroko, klasicismus, romantismus,
20. či 21. století ) - časový limit 7 - 10 minut.
III. kategorie – do 16 let - soutěžící narození 1.1.1998 a mladší
Skladby alespoň ze dvou uvedených období (renesance, baroko, klasicismus, romantismus,
20. či 21. století ) v trvání 10 – 15 minut
Složení poroty:
předseda : prof. Milan Zelenka – HAMU Praha
Zdeněk Dvořák - Mezinárodní konzervatoř Praha
Marie Hovorková – Konzervatoř Brno
Maria Linnemann – Německo
Ozren Mutak – Konzervatoř Plzeň
Václav Kučera - Pražská konzervatoř, Gymnázium a HŠ hl.m.Prahy
Pavel Steffal – Konzervatoř České Budějovice
Kromě cen a čestných uznání v každé kategorii budou udělena tato zvláštní ocenění:
*Cena Richarda Hruše - Koncertní kytara z dílny mistra Richarda Hruše
*Cena Blue Season Art Agency - vytvoření demo nahrávky
*Cena o.s. Open Guitar -Jednodenní volný vstup na mistrovské třídy v rámci festivalu
Křivoklát 2014
* Cena Milana Zelenky pro účastníky II.a III.kategorie za nastudování skladby Milana
Zelenky napsané přímo pro soutěž- nejedná se o povinnou skladbu- bližší informace v druhé
půlce září
*Cena Editio ONTA - ocenění za nejlepší provedení české soudobé skladby
*Cena Praha Music Center
*Cena Guitar Centre
*Cena za nejlepší provedení skladby z období klasicismu
*Cena pro nejmladšího účastníka
Na zahajovacím koncertě 27.3. vystoupí
Kryštof Kohout – absolutní vítěz PRAGuitarra 2013
Kristýna Machová - vítězka Ceny R.Hruše 2013
Dominika Švendová - držitelka titulu Mladý kytarista roku 2013
Na koncertě 28.3.vystoupí Petra Poláčková
Uzávěrka soutěže: 31.1.2014
*Účastnický poplatek ve výši 500,- Kč je nutno uhradit rovněž do 31.1.2014
převodem na bankovní účet: 1769809073/0800
*Přihlášku stáhněte, uložte,vyplňte a pošlete jako přílohu mailem. Prosím netisknout,
neskenovat ( přihláška bude zde ke stažení během září)
Jako variabilní symbol uvádějte prosím den, měsíc a rok narození soutěžícího ( např. je . li
narozen 6.1. 2002, pište 060102 a do zprávy pro příjemce uveďte: Soutěžní poplatek a jméno
soutěžícího, příp.název hudební školy, velmi mi tím usnadníte identifikaci platby.
*Účastnický poplatek je nevratný
*Počet soutěžících může být při velkém zájmu omezen z časových důvodů – rozhodující zde
bude datum doručení přihlášky. V případě vyčerpání organizační kapacity budou
upřednostněni ti soutěžící, jejichž přihláška byla zaslána dříve.
S veškerými dotazy či nejasnostmi se prosím obracejte na tel. 608982995 nebo na mail
tanja@koncertniagentura.

www.koncertniagentur…

Místo konání

Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy


Komenského nám.9
Praha 3
hlavní město Praha
27 březen 2014
29 březen 2014

Copyright © 2011 ČESKÁ KYTARA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.