Máte již svůj účet?

Podmínky užívání portálu Česká kytara

5. Září 2011
Česká kytara

Přístupem ke stránkám CESKA-KYTARA.CZ a jejich používáním přijímáte bez omezení následující pravidla a podmínky. Váš přístup ke stránkám CESKA-KYTARA.CZ podléhá těmto pravidlům a rovněž všem odpovídajícím zákonům.

Použití technologie „cookie"

Stránky používají technologii cookie, která nám umožňuje zaznamenávat aktivitu uživatelů na stránkách, hodnotit jejich činnost a stránky zlepšovat. ČESKÁ KYTARA s.r.o. (dále jen „provozovatel") nezaznamenává pomocí této technologie informace jednotlivých uživatelů, takže se nebudou uchovávat ani používat žádné vaše individuální informace. Sami si můžete nastavit váš prohlížeč, aby nepřijímal cookies nebo vás varoval, když se cookies posílají.

Osobní údaje

Jakékoli osobní údaje, které dodáte provozovateli přes stránky CESKA-KYTARA.CZ, budou použity u provozovatele pouze pro zlepšení služeb, které vám provozovatel poskytuje. Provozovatel se vynasnaží v maximální míře zajistit bezpečné shromažďování, přenos a uchovávání osobních údajů ve shodě s charakterem těchto údajů. Provozovatel nebude používat vaše osobní údaje pro dodávání vám jakýchkoli nevyžádaných sdělení nebo informací, ani je předávat nebo prodávat kterékoli třetí straně bez vašeho svolení.

V případech, kdy provozovatel není povinen monitorovat a/nebo posuzovat vstupy vložené na stránky CESKA-KYTARA.CZ jejich uživateli a kdy nevnímá žádnou svou zodpovědnost či povinnost vůči takovým uživatelským vstupům, vyhrazuje si provozovatel právo takové uživatelské vstupy příležitostně kontrolovat a případně je ze stránek bez udání důvodu odstranit.

Upozornění o autorských právech

Celý obsah stránek je chráněn autorským právem. Informace, texty, obrázky nebo grafiku obsaženou na těchto stránkách smíte používat pouze pro vaše osobní, nekomerční potřeby a nesmíte je reprodukovat, upravovat, vysílat, prodávat ani publikovat, vcelku ani jejich části, pro jakýkoli účel bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

Vložením jakýchkoli dat, ať už v textové nebo jiné podobě, na server uživatel, který je vloží, přebírá plnou odpovědnost za to, že je oprávněn tak učinit, aniž by byla porušena jakákoli práva, zejména autorská či obdobná, třetích osob.

Uživatel poskytuje provozovateli bezplatnou a územně, časově a množstevně neomezenou nevýlučnou licenci ke všem způsobům užití takových dat, pokud by se mohla považovat za autorské dílo ve smyslu autorského zákona.

Provozovatel je oprávněn udělit podlicenci nebo licenci dále postoupit

Obchodní značka

Obchodní značka a logo CESKA-KYTARA.CZ uvedené na těchto stránkách je vlastnictvím provozovatele. Je zakázáno jej používat, stahovat, kopírovat nebo distribuovat jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu provozovatele.

Hypertextové odkazy

Stránky CESKA-KYTARA.CZ mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné internetové stránky, které jsou zcela nezávislé na stránkách CESKA-KYTARA.CZ. Provozovatel nepřebírá záruku na přesnost, úplnost nebo hodnověrnost informací obsažených na takovýchto stránkách, takže přístup ke kterýmkoli jiným internetovým stránkám spojeným se stránkami CESKA-KYTARA.CZ provádíte na vaše vlastní nebezpečí.

Přesnost údajů nezaručena

Třebaže se provozovatel snaží v maximální možné míře zajistit, aby všechny informace na těchto stránkách byly správné, nemůže se zaručit jejich přesnost. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za přesnost nebo úplnost kterékoli informace obsažené na těchto stránkách.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přímé i nepřímé škody vyplývající z vašeho přístupu ke stránkám CESKA-KYTARA.CZ, nebo z jejich používání, včetně jakékoli ztráty nebo škody způsobené viry, které napadly váš počítač, nebo z vašeho spolehnutí se na informace získané ze stránek CESKA-KYTARA.CZ.

Aktualizace podmínek a pravidel

Provozovatel si vyhrazuje právo aktualizovat tyto podmínky a pravidla, kdykoli to budou vyžadovat potřeby jeho činnosti.

Copyright © ČESKÁ KYTARA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

ČESKÁ KYTARA s.r.o.
Náměstí 28. dubna 9/42
635 00 Brno

IČ: 276 84 156
DIČ: CZ27684156

Telefon: +420 605289064

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Web: www.ceska-kytara.cz

Akademie Podmínky
Podmínky

Copyright © 2011 ČESKÁ KYTARA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.