Máte již svůj účet?

django-reinhardtSpecifičnost jazzové harmonie je způsobena několika faktory, mimo jiné i extenzívním používáním septakordů a vyšších akordických tenzí.

Celý článek
Seriály

stepan-rak-sČím dokonaleji zvládneme tyto základy, které se nám mohou zdát zdlouhavé a nezáživné, tím úspěšněji se budeme umět vyrovnat s požadavky pětiprstové techniky hry pravé ruky, v níž má malíček svou jedinečnou a nezastupitelnou funkci.

Celý článek
Seriály

sixtus-rauwolf-lute-sLoutna má své etymologické i konstrukční kořeny v arabské loutně. Zabývat se podrobně transformací arabské loutny na loutnu používanou ve středověké Evropě by zabralo celou studii. Proto se omezíme pouze na základní informace.

Celý článek
Seriály

django-reinhardt-sObsáhnout tak široké téma, jakým jazzová kytara bezesporu je, se v jednom článku zdá být skoro nemožné. Tento stručný úvod proto odstartuje sérii příspěvků zabývajících se fenoménem kytary v jazzu z různých hledisek.

Celý článek
Seriály

Sixtus Rauwolf luteLoutna tvoří významnou součást evropského hudebního instrumentáře. V současné době prožívá tento v minulosti tak nesmírně oblíbený nástroj novou renesanci díky vskutku průkopnické práci badatelů a interpretů činných v druhé polovině minulého století zejména v Anglii.

Celý článek
Seriály

stepan-rak-sTak jako ve všech činnostech, v nichž potřebujeme hbitost a dokonalost, tak i ve hře na hudební nástroj (v našem případě na kytaru) je základem celková uvolněnost. A ta se vytváří už v momentě, kdy nástroj vyndáváme z pouzdra a hodláme s ním usednout ke cvičení. Už v této chvíli je třeba naši mysl zbavit veškerých zbytečných závislostí a uvolnit ji směrem ke smyslu našeho momentálního konání. Uvědomit si do hloubky všechny nejdůležitější věci - milujeme co děláme, milujeme nástroj, který někdo jiný s láskou vyrobil, a my s touto láskou přistupujeme k tomu, co chceme dělat sami.

Celý článek
Seriály

stepan-rak-sNa počátku všeho byly otázky, které mi kladly děti na hudební škole během mé kytarové výuky. Otázky se týkaly často téže věci, a to proč nehrajeme také malíčkem pravé ruky? Zprvu jsem odpovídal zaběhlými argumenty jako např. že malíček je příliš krátký, slabý, neobratný či prostě, že se zkrátka nepoužívá a basta! Byly to argumenty chabé a vnímavé žáky neuspokojily. Pak se mne jedno chytré děcko zeptalo - a proč když na levé ruce malíčkem hrajeme, na pravé jej nepoužíváme.

Celý článek
Seriály

Copyright © 2011 ČESKÁ KYTARA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.