Máte již svůj účet?

Základy pětiprstové techniky hry na kytaru (3)

22. Prosinec 2011
prof. Štěpán Rak

stepan-rak

Nácvik techniky pravé ruky

Uchopíme tužku do pravé ruky tak, aby na ní všechny prsty byly lehce položeny a palec se dotýkal v místech pod 1. prstem. Vše provádíme s maximálním zřetelem na relaxaci nejen celé ruky, nýbrž i celého těla.

1. cvičení provádíme tak, že lehce zdviháme malíček a znovu přikládáme na totéž místo tak, aby tento pohyb nikterak nenarušoval stabilitu ostatních prstů ani celé ruky. Pohyb provádíme klidně a rytmicky.

Následuje 2. cvičení, při němž po dopadu malíčku na tužku pokračujeme tak, že zmíněným prstem o tužku brnkneme, jako kdyby to byla struna. Ani tato fáze však nesmí nijak narušit klid a stabilitu ostatních prstů celé ruky. Opět cvičíme rytmicky v následujícím sledu: 1) zdvihneme malíček, 2) dopadneme na tužku, 3) brnkneme o ni směrem do dlaně.

3. cvičení spočívá v tom, že po brnknutí směrem do dlaně nevrátíme prst do výchozí polohy, nýbrž jeho nehtovou, tedy vnější stranou, o tužku brnkneme v opačném směru - z dlaně ven. Cvičíme tím aktivně i opačné svalové partie.

4. cvičení spojuje oba úhozy v tom smyslu, že nejprve brnkneme prstem o tužku směrem do dlaně a ihned z dlaně ven. Při obou úhozech opět dbáme na uvolněnost stisku ostatních prstů.

V 5. cvičení zapojíme do procesu i prsteníček, tedy prst a. Cvičíme střídavý úhoz prsteníčku a malíčku tak, aby své pozice okamžitě střídaly obdobně jako nohy při pochodu. Když malíček drnkne směrem do dlaně, jde prsteníček v protipohybu tak, aby byl nyní on připraven k úhozu - a naopak. Ani při tomto cvičení nesmíme cítit jakékoliv napětí v ostatních prstech a ani stabilita celé ruky nesmí být narušena.

6. cvičení je mnohem obtížnější, neboť úhozy oběma prsty provádíme nehtovou stranou, tedy z dlaně ven. I v tomto případě by prsty měly obdobně „pochodovat" jako v předešlém nácviku, tedy ostře si vyměňovat místa.

7. cvičení je nejobtížnější, neboť do procesu přibývá i prostředník m. Tužku tedy svíráme pouze palcem a ukazováčkem, ostatní prsty m a c provádějí nejprve úhoz směrem do dlaně a vzápětí z dlaně ven. Začínáme malíčkem, po němž následuje prsteník a prostředník. Při úhozu všechny prsty zůstávají v dlani, aby mohly provádět ihned opačný úhoz ve stejném pořadí, tedy c a m, a to nehtovou stranou z dlaně ven.

Aplikace na prázdných strunách

Pro lepší kontrolu opět položíme všech 5 prstů pravé ruky na prázdnou strunu D4 a dbáme jako doposud na pocit plné uvolněnosti celého těla. Postupně položíme prsty na ostatní struny tak, že i ukazovák zůstane na D4, palec přesuneme na strunu A5, prostředník přejde na g3, prostředník na h2 a konečně malíček c přeneseme na strunu e1. V této pozici pravé ruky pak provádíme obdobná cvičení, jaká jsme prováděli s tužkou. Zatímco ostatní prsty lehce leží na příslušných strunách, malíček ležící na e1 pravidelně a zvolna zdviháme a znovu spouštíme na strunu. V další fázi prst zdvihneme, dopadneme jím lehce na strunu a pokračujeme lehkým úhozem směrem do dlaně. Tedy: 1) zdvih ze struny směrem vzhůru, 2) lehký dopad do výchozí pozice na struně, 3) úhoz provedený přímo ze struny směrem do dlaně, 4) návrat na strunu.

Toto cvičení provádíme zlehka a ve volném tempu tak, abychom nad ním měli plnou kontrolu. Po jeho zvládnutí zkoušíme všechny fáze spojit pouze ve dvě, tedy úhoz směrem do dlaně a návrat do výchozí polohy nad strunou. Cvičíme ve volném tempu s dopadem i bez dopadu.

Další fází tohoto nácviku je synchronní zvednutí ostatních prstů nad struny během hry malíčku na struně e1. Např. 4 doby ostatní prsty spočívají na strunách a další 4 doby struny opustí. Důležité je, aby pokládání ani zdvihání prstů negativně neovlivňovalo pravidelnost úhozů malíčkem. Pak můžeme pokračovat po 3 dobách, po 2 dobách a nakonec po jedné době. Toto cvičení by mělo osamostatnit práci malíčku tak, aby byl v úhozech zcela nezávislý na zdvihání či pokládání ostatních prstů na struny. Po zvládnutí tohoto nácviku doporučuji provádět vše i opačným směrem, tedy nehtovou stranou malíčku z dlaně ven. Opět záleží na tom, abychom posílili i opačné svalové partie.

Dalším důležitým nácvikem je střídavý úhoz malíčkem a prsteníkem. Toto cvičení provádíme tak, že opět ostatní prsty - tedy p i m – leží na strunách, zatímco prsty a c hrajeme střídavým úhozem na strunách h2 a e1, nebo také oběma na jedné či druhé struně. I do tohoto nácviku zapojíme zdvihání a pokládání prstů p i m během střídavého úhozu malíčku a prsteníčku. Doporučuji i zde doby postupně zkracovat (např. z šesti na jednu). Rozvineme tím větší nezávislost prstů a celkovou uvolněnost ruky.

Všechna uvedená cvičení spojuje jedna základní myšlenka. Aby ruka vzorně fungovala jako celek, musí nejprve dokonale fungovat po částech, tedy v našem případě po jednotlivých prstech. Ty musíme naučit nezávislosti, aby jeden prst neblokoval v pohybu druhý. Obzvláštní pozornost však věnujeme prsteníku a malíčku, neboť - jak víme - tyto prsty na rozdíl od ostatních spojuje jediná šlacha.

Po zvládnutí všech těchto nácviků jsme připraveni k základním požadavkům pro osvojení možností pětiprstové techniky pravé ruky.

Shrnutí

Čím dokonaleji zvládneme tyto základy, které se nám mohou zdát zdlouhavé a nezáživné, tím úspěšněji se budeme umět vyrovnat s požadavky pětiprstové techniky hry pravé ruky, v níž má malíček svou jedinečnou a nezastupitelnou funkci. Vše oceníme v dalších lekcích, v nichž právě malíček a jeho osamostatnění bude hrát prvořadou roli v plejádě nových technických i výrazových možností tak krásného nástroje, o němž Ludwig van Beethoven řekl, že je malý orchestr. To, že kytara může být i orchestrem velkým, si postupně budeme dokazovat v dalších lekcích.

Seriály

Copyright © 2011 ČESKÁ KYTARA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.